GEMEENTEBLADGemeente Alphen aan den Rijn - verleende omgevingsvergunning: het wijzigen van de indeling van de kopwoning blok 2.4 en het wijzigen van de gevelbekleding (v2022/541), Zuideinde 22 H te Aarlanderveen, V2023/791

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

Zuideinde 22 H te Aarlanderveen2445 AVV2023/791het wijzigen van de indeling van de kopwoning blok 2.4 en het wijzigen van de gevelbekleding (v2022/541)Datum verleend: 20 december 2023BezwaarclausuleWij maken u erop attent dat belanghebbenden op grond van artikel 7:1 in samenhang met artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na dagtekening van verzending van de beschikking een bezwaarschrift kunnen indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn. Dit kunt u bij voorkeur digitaal doen via: www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar U kunt ook per mail een bezwaarschrift indienen via gemeente@alphenaandenrijn.nl Tot slot kunt u een brief sturen naar Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn.De termijn gaat in op de dag na verzending van de beschikking aan de aanvrager. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Alphen aan den Rijn. Bekijk alle Bekendmakingen Alphen aan den Rijn in Aarlanderveen.

https://alphenaandenrijnkrant.nl/bekendmakingen-alphen-aan-den-rijn/

Deel dit bericht:

Redactie Alphen aan den Rijnkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Alphen aan den Rijnkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Alphen aan den Rijn.

Gerelateerde berichten