GEMEENTEBLADGemeente Alphen aan den Rijn - verleende omgevingsvergunning: het tijdelijk plaatsen van een kattenren (10 jaar), Esdoorn 16 te Benthuizen, V2023/730

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

Esdoorn 16 te Benthuizen2731 CSV2023/730het tijdelijk plaatsen van een kattenren (10 jaar)Datum verleend: 28 november 2023BezwaarclausuleWij maken u erop attent dat belanghebbenden op grond van artikel 7:1 in samenhang met artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na dagtekening van verzending van de beschikking een bezwaarschrift kunnen indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn. Dit kunt u bij voorkeur digitaal doen via: www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar U kunt ook per mail een bezwaarschrift indienen via gemeente@alphenaandenrijn.nl Tot slot kunt u een brief sturen naar Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn.De termijn gaat in op de dag na verzending van de beschikking aan de aanvrager. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn.Voorlopige voorzieningAls u van mening bent dat er onmiddellijk tegen een genomen besluit actie moet worden ondernomen, kunt u, nadat u een bezwaar-/beroepschrift hebt ingediend, op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag verzoeken een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. Een dergelijke voorziening kan bijvoorbeeld de schorsing van het besluit inhouden. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn echter wel kosten verbonden. Voor nadere informatie hierover kunt u terecht bij de rechtbank. Een verzoek om een voorlopige voorziening dient u te richten aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Alphen aan den Rijn. Bekijk alle Bekendmakingen Alphen aan den Rijn in Benthuizen.

https://alphenaandenrijnkrant.nl/bekendmakingen-alphen-aan-den-rijn/

Deel dit bericht:

Redactie Alphen aan den Rijnkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Alphen aan den Rijnkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Alphen aan den Rijn.

Gerelateerde berichten